7 หลักการตลาดที่สำคัญการตลาดในยุคดิจิทัล


ในยุคดิจิทัลที่มีเน้นการใช้เครื่องมือทางการตลาดบนออนไลน์เป็นหลัก ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดแทบจะทุกส่วนของการดำเนินการ แน่นอนว่าการทำการตลาดบนออนไลน์นั้นตามมาด้วยคู่แข่งจำนวนมาก การที่จะโดดเด่นในอุตสาหกรรมการตลาดไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การเพิ่มยอดขาย/สร้างรายได้ หรือการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ นั้นจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ หรือหลักการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

7 หลักการตลาดที่สำคัญ

1. การปรับตัวให้ทันกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
หลายคนคงทราบกันดีว่า กระแสนิยม หรือเทรนด์ (trend) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่ถือเป็นยุค New Normal  ที่เปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค และกระแสนิยมของสินค้า-บริการต่างๆบนออนไลน์ ทำให้นักการตลาดต้องมีการวางแผนปรับตัวที่ดีที่สุด ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยความไวและความรวดเร็วให้มากกว่าคู่แข่ง 

2. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค/ลูกค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
การเจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของการทำการตลาด คือ กลยุทธ์ที่สำคัญต่อการทำการตลาด เพื่อการเพิ่มยอดขาย-สร้างรายได้ เพราะเมื่อรู้ความต้องการของลูกค้าแล้ว 

3. การใช้ช่องทางทำการตลาดให้หลากหลาย 
อธิบายอย่างง่ายๆ คือ ไม่ควรพึ่งการทำการตลาดช่องทางเดียว ตัวอย่างเช่น การมีเว็บไซต์เป็นหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัท และมีโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Page ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจ เป็นต้น 

4. การเพิ่มการสร้างคอนเทนต์นั้นสำคัญต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (user) /ผู้ติดตาม (follower) เพราะการทำคอนเทนต์ไม่ใช่เพียงการเขียนบทความบนเว็บไซต์ แต่ยังรวมไปถึงการสร้างคอนเทนต์รูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆ ซึ่งสำคัญต่อการทำการตลาดผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก เพราะถ้าคอนเทนต์ดี-น่าสนใจ จะทำให้เกิดการบอกต่อ หรือแชร์ต่อไปยังผู้อื่นได้เพิ่มขึ้น 

5. การอัพเดตข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการรับรู้ต่อแบรนด์ หรือองค์กร และยังสามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย 

6. เมื่อมีงบประมาณที่เพียงพอสามารถทำการลงทุนกับ Paid Media หรือการโฆษณาบนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Ads, Facebook Ads เป็นต้น ซึ่งควรมีการวางแผนการใช้จ่ายไปกับการโฆษณาให้ดี เพื่อการควบคุมงบประมาณที่มีอย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. การตั้งเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ และประเมินผล เป็นสิ่งที่ควรทำในการวางแผนทำการตลาดในทุกรูปแบบ เพราะนอกจากจะช่วยในการกำหนดเป้าหมายการทำงานในครั้งต่อๆไป ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการใช้จ่าย-รายได้ที่ได้มาตรงเป้าหมาย หรือ KPIs ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ ถือเป็นความท้าทายในการทำการตลาดเป็นอย่างมาก 

Resources

● accesstrade.in.th