นโยบายความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท กริท เทคโนโลยี จำกัด ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ grit.technology ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ grit.technology

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ grit.technology มีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ พึงได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท กริท เทคโนโลยี จำกัด ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Google, Apple ID และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได้ เช่น ชื่อ นามสกุล Email หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับ ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม, การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ grit.technology เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บ grit.technology และเว็บไซต์ในเครือ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการ เป็นสมาชิกได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

grit.technology ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่ grit.technology ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ grit.technology จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความ ปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ grit.technology เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล grit.technology จึงกำหนดกฎและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ grit.technology ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ grit.technology สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปกป้องข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Grit Technology โดยมิได้รับการอนุญาต ทางบริษัท Grit Technology Co.,Ltd ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของ จึงได้นำกระบวนการปฏิบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์กร มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการถูกทำลายที่อาจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือผิดกฎหมาย, การสูญหายโดยอุบัติเหตุ, การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

Grit Technology จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

เทคโนโลยีคุ๊กกี้และเพจแท็ก

ทั้งนี้ทางบริษัท Grit Technology Co.,Ltd ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้น ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ ดังที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์ Grit Technology ผ่านทางเว็บไซต์ https://grit.technology/ (“Site”)(“เว็บไซต์”) ตลอดจนการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ Grit Technology จึงถือเป็นการยินยอมและแสดงว่าท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ยินยอมให้ทางบริษัทบริษัท Grit Technology Co.,Ltd ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆของท่าน, การนำข้อมูลไปใช้, การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ grit.technology อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว grit.technology ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์: 083-819-1301

อีเมล: [email protected]

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

www.grit.technology ใช้คุกกี้ (Cookies)

grit.technology ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน บนของเว็บไซต์เรา grit.technology โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าใดๆ ทาง grit.technology ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา