นโยบายความเป็นส่วนตัว

การรวบรวมข้อมูล

Grit Technology จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะหมายรวมไปถึงชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, ชื่อล็อคอิน และอีเมล์ของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนรวมไปถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

การปกป้องข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Grit Technology โดยมิได้รับการอนุญาต ทางบริษัท Grit Technology Co.,Ltd ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของ จึงได้นำกระบวนการปฏิบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์กร มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการถูกทำลายที่อาจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือผิดกฎหมาย, การสูญหายโดยอุบัติเหตุ, การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

Grit Technology จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

เทคโนโลยีคุ๊กกี้และเพจแท็ก

ทั้งนี้ทางบริษัท Grit Technology Co.,Ltd ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้น ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ ดังที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์ Grit Technology ผ่านทางเว็บไซต์ https://grit.technology/ (“Site”)(“เว็บไซต์”) ตลอดจนการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ Grit Technology จึงถือเป็นการยินยอมและแสดงว่าท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ยินยอมให้ทางบริษัทบริษัท Grit Technology Co.,Ltd ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆของท่าน, การนำข้อมูลไปใช้, การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562