บริการ Digital Outsource

บริการจัดสรรบุคลากร และ

งานบริการด้านไอที ช่วยลด

ปัญหาบุคลากรขาดทักษะ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

n1

IT Support/Infrastructure

ให้บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้าน System Infrastructure Network Infrastructure และบริการ IT monitor และแก้ไขปัญหา ระบบ IT ครบวงจร

n2

Software Development

บริการเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านซอฟท์แวร์ต่าง

n3

Mobile Development

บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่

n4

Cyber Security

บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Group 47

Project Outsource services

บริการจัดทำและบริหารโครงการด้านไอที อย่างมีคุณภาพ ด้วยบุคลากรที่ เชี่ยวชาญ

Group 48

Digital Marketing

บริการที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร มีประสิทธิภาพ เห็นผลด้วย กลยุทธ์ที่โดดเด่น โดยเครื่องมือ SEO, Google Ads, Facebook Ads , Instagram Ad, Content Creating, Line Official

บริการ Digital Outsource กับ Grit Technology ดีอย่างไร

บุคลากรเชี่ยวชาญ

แก้ไขปัญหาพนักงานขาดทักษะ

ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการ Transformation ธุรกิจสู่ Digital

ดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา 24/7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับคำปรึกษาฟรี

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

​ขอขอบคุณลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ ที่ไว้วางให้บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในความสำเร็จ

หากสนใจบริการ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อรับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม