บริษัท กริท เทคโนโลยี จำกัด

199/8 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0505561018863

สำนักงานโทร : 052-081907

บริการลูกค้าโทร : 083-8191301
อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อเรา